Influencer Marketing

Świadczenia dla Klientów

  •  mapping
  • negocjacje
  • umowy
  • rozlicznia

Świadczenia dla Twórców

  • reprezentacja
  • negocjacje
  • umowy
  • rozliczenia

Kasztelan

Somersby

Big Milk